ترجمع زیارت آل یاسین

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

سلام بر تو ای دعوت کننده ی خدا و داننده ی نشانه های او ... سلام بر تو ای درگاه رحمت پروردگار و ادا کننده ی دِین او.ای جانشین خداوند ای یاور حق پروردگار ای نشانه ی خدا  ای اراده ی حق  ای پیرو قرآن و ترجمان کتاب پروردگار.

سلام بر تو در لحظات روز و شبت ای باقیمانده از خدا بر روی زمین  ای که خداوند تو را با ما پیمان بست و تاکید کرد.

ای که خداوند تو را وعده داد و ضمانت کرد.  ای رایت افراشته ! ای علم فراگیر! ای رحمت گسترده ! ای وعده ی خلاف ناپذیر !

سلام بر تو آنگاه که بر میخیزی . آنگاه که نشسته ای . آنگاه که می خوانی و بیان می کنی. آنگاه که نماز می گزاری و قنوت می گویی. آنگاه که به رکوع و سجده می روی. آنگاه که تکبیر و تهلیل بر لب می آوری. آنگاه که سپاس می گویی و استغفار می کنی.آنگاه که صبح را به شب می رسانی.

سلام بر تو هنگامیکه صبح رابه شب و شب را به صبح میرسانی. سلام بر تو هنگامیکه شب همه جارا فرا می گیرد و هنگامیکه روز ، آشکار می شود.سلام بر تو ای امامِ امان داده شده! ای آروزی از قدیم ! تمامی سلام ها بر تو باد !

مولای من تو را شاهد میگیرم که من به یگانگی خداوند گواهی داده ام که هیچ شریکی ندارد و ایمان دارم که محمد عبد و فرستاده ی اوست و هیچ کس محبوب تر از او و خاندانش نیست. شاهد باش ای سرورم که میدانم علی و فرزندانش حجت های خداوندند.

حسن و حسین ، علی بن حسین ، محمد بن علی ، جعفر بن محمد ، موسی بن جعفر ، علی بن موسی ، محمد بن علی ، علی بن محمد و حسن بن علی حجت خدایند و گواهی می دهم که تو حجت خدایی. شما ابتدا و انتهای خلقت اید و بازگشت دوباره ی شما حقیقت دارد و در آن هیچ شکی نیست. شما روزی باز خواهید گشت در آن روز تنها کسانی به منفعت می رسند که از قبل ایمان آورده باشند و از ایمان خود خیری به دست آورده باشند.

گواهی میدهم که مرگ حقیقت دارد . نکیر و منکر حقیقت دارند . پراکنده شدن  انسان ها در روز جزا حقیقت دارد . برخاستنِ دوباره ی انسان ها از قبر حقیقت دارد . عبور از پل صراط حقیقت دارد. اینکه خداوند در کمین گنهکاران است حقیقت دارد.میزانِ عدل الهی حقیقت دارد . محشور شدن درروز قیامت ، حسابرسی اعمال ، بهشت و دوزخ ، و وعده و وعیدهای درباره ی آنها حقیقت دارد.

مولای من هر که با شما مخالفت ورزید نگون بخت شد و هر که پیروی تان کرد به سعادت رسید. پس شهادت بده آنچه را که من

در پیشگاه تو شهادت دادم. من دوستدار توام واز دشمنانت بیزار. حق هر آن چیزی ست که شما و خاندانتان به آن رضایت دهید و باطل هر آنچه شما از آن دوری جویید. نیکی همان است که شما به آن امر کرده اید و بدی آن است که شما از آن نهی فرموده اید. روح من به خداوند ایمان دارد که یگانه است و بی شریک  و به رسول و امیر المومنین مومن ام و به شما و خاندانتان از ابتدا تا انتها.  برای یاری تان مهیا شده ام و تمام عشقم خالصانه برای شماست.آمین 
(التماس دعا برای مترجم)

/ 0 نظر / 42 بازدید