حسین ابراهیمی

دارم غزلی تازه اگر غم بگذارد

این بغض گلوگیر فراهم بگذارد

گفتند شب عید رسیده است بخندید

شادیم اگر یاد محرم بگذارد

کوثر به جهان آمده تا لطف خداوند

منت به سرعالم و آدم بگذارد

می خواست خداوند جهان نام شما را

بالاتر از آسیه و مریم بگذارد

هر کس که دلش بی سروسامان شما نیست

بهتر برود سربه جهنم بگذارد

آن منتقم دهر کی از راه میاید

بر بازوی نیلی شده مرهم بگذارد؟

/ 0 نظر / 33 بازدید