طاهر جمشیدزاده ـ سرابله(ایلام)

خُدا کُند غمِ دیرینه زودتربرسی
تُو با سپیده آدینه زودتر برسی
شبانه تا به سَحَر آرزوی من، ایناست
صفای هر دِلِ بی‌کینه، زودتر برسی
که هرچه زود شود قلبِ عاشقانِ توشاد
غمِ نشسته به هر سینه، زودتر برسی
جَلا دَهی دل ماتم گرفته را زِغمت!
به روشنایی آیینه زودتر برسی
خدا کند که زمستانِ دل بهار شود
بهارِپُرگل و سبزینه زودتر برسی
بدونِ شِکوه بگویم؛ خدا کند خبرِ
خوشِ هزارهپُرکینه، زودتر برسی!

/ 1 نظر / 15 بازدید
علی شکری

خدا کند. زیبا بود