الهام امین‌

ای مهربان که نام تو را یار گفته‌‌اند

چشم تو را فروغ شب تار گفته‌اند

از دست‌های مهر تو اعجاز چیده‌اند

از گام‌های سبز تو بسیار گفته‌اند

ما با در و دریچه و روزن غریبه‌ایم‌

با ما سخن همیشه ز دیوار گفته‌اند

واکن ز نور پنجره‌ای رو به‌روی ما

کز ابرهای تیره به تکرار گفته‌اند

برخیز و پرده برکش از آن روی تا که ما

باور کنیم آنچه زدیدار گفته‌اند

/ 0 نظر / 30 بازدید