سیدمجتبی شجاع

هم با سخن و اشاره گفتیم دورغ
هم با کمی استعاره گفتیم دورغ
تا آمدنت لحظه شماری داریم
شرمنده اگردوباره گفتیم دورغ

/ 1 نظر / 36 بازدید
کیمیا

شعرای سید مجتبی خوبن ولی دروغ نه دورغ لطفا اصلاح کنید