جعفر رسول‌زاده

در معبد آزادگی
قد برافرازید! یک عالَم شقاوت پیش روست
پرده بردارید! صد آیینه حیرت پیش روست
ای حسینی مشربان! در معبد آزادگی
تا نماز آرید، محراب عبادت پیش روست
عقل می‌نالد: حریفان، تیغ در خون شسته‌اند
عشق می‌غرّد: نظرگاه شهادت پیش روست
عقل می‌گوید که: بال خسته را پرواز نیست
عشق می‌بالد که: اوجی بی‌نهایت پیش روست
ای تمام مهربانی در نگاهت: یا حسین!
با تو باید آشنا بودن، که غربت پیش روست

/ 0 نظر / 8 بازدید