ناصر حامدی

گرفته اند درختان تب نیامدنت را

 بگو کسی برساند به باغ عطر تنت را

 

بگو کدام صدا می رسد به سمت صدایت؟

 بگو کدام هوا می پراکند سخنت را؟

 

مباد یوسف من از قبیله روی بتابی

اگر سراغ گرفتند بوی پیرهنت را

 

کجای قصه به تاراج رفته گنج صبوری؟

 کجای قصه فراموش کرده ای وطنت را؟

 

سیاه بختی از این بیشتر که هم نفسانت

برادرانه تماشا کنند سوختنت را...؟

 

بدا به حال دل من که از هوای تو دورم

 کسی بیاورد ای کاش عطر خوب تنت را

 

/ 0 نظر / 35 بازدید