خدیجه پنجی

هنوز منتظرم... !
و کاش مرد غزلخوان شهر برگردد
به زیر بارش باران شهر برگردد
کسی شبیه خدا، نیست هیچ کس، ای کاش
کمال مطلق انسان شهر برگردد
چه خوب می‌شد اگر مرد آسمانی ما
به جمع خاکی خوبان شهر برگردد
خدا کند برکت، این خیال دور از ذهن
شبی به سفرة بی‌نان شهر برگردد
شبیه خانة ارواح، ساکت و سردیم
خدای خوب! بگو جان شهر برگردد
و گفته‌اند که آقای عشق، خوش قدم است
به یُمن مقدمش، ایمان شهر برگردد
هنوز منتظرم یک نفر خبر بدهد
که باز یوسف کنعان شهر برگردد

/ 0 نظر / 25 بازدید