مریم سقلاطونی

تهران... هوای سربی آذر..ولی عصر
دور از نشاط صبح و کبوتر...ولی عصر

سرسام بنزها و صدای نوارها
شب های بی چراغ و مکدر... ولی عصر

خاموش در بنفش مه و آسمان خراش
در برزخی سیاه شناور... ولی عصر
پنهان در ازدحام کلاغان بی اثر
زیر چنارهای تناور... ولی عصر
خالی از اتفاق رسیدن تمام روز
دلگیر و سرد و دلهره آور... ولی عصر
با لنزهای آینه ای پرسه می زنند
ارواح نیمه جان زنان در ... ولی عصر
مانند یک جذامی از خود بریده است
درهای و هوی آهن و مرمر ... ولی عصر
***
یک روز جمعه سرزده آقا بیا ببین!
تو نیستی چه می گذرد در ولی عصر؟!

/ 0 نظر / 30 بازدید