پاشا صمیمی خلخالی

بهار سبز در جمکران
چراغ دیده برافروز یارِ ما اینجاست
فروغ روشن شب‌های تار ما اینجاست
مباش بی‌خبر از روزگار رفتة خویش
امیدهای پر از انتظار ما اینجاست
به دشت سینه برافروز پرچم توحید
که جلوه‌های گل نوبهار ما اینجاست
به لاله‌های چمن حسرت زمانه مخور
که عاشقانه‌ترین لاله‌زار ما اینجاست
رها مکن دل خود از حریم حضرت دوست
که مایة شرف و اعتبار ما اینجاست
چه می‌خوری غم ایام بی‌قراری را
که نکهت گل سرخ بهار ما اینجاست

/ 0 نظر / 32 بازدید