عبدالرحیم سعیدی راد

رفته‌ای‌ ولی‌ می‌بینم‌، رو دلم‌ ردّ پاهاتو

کاشکی‌ بشنوم‌ دوباره‌، از تو کوچه‌ها صداتو

 

می‌دونم‌ سبزه‌ نگاهات‌، مث‌ باغ‌ فین‌ کاشون‌

آسمون‌ کاشکی‌ نگیره‌ از دلم‌ باغ‌ نگاتو

 

با خطی‌ به‌ رنگ‌ چشمات‌، روی‌ پیشونیم‌ نوشتم‌:

هر چی‌ غم‌ داری‌ برا من‌، هر چی‌ شادیه‌ برا تو

 

بی‌ تو من‌ غریب‌ و خسته‌، بی‌ شکیب‌ و دلشکسته‌

روی‌ دوش‌ خود می‌گیرم‌ کوله‌بار مشکلاتو

 

رفته‌ای‌ ولی‌ می‌دونم‌ که‌ یه‌ روز، یه‌ شاعر خوب‌

توی‌ شعراش‌ می‌نویسه‌، تب‌ سرخ‌ ماجراتو

 

ای‌ خدای‌ آسمون‌ها، تو که‌ حالمو می‌دونی‌

برسون‌ به‌ داد این‌ دل‌، حضرت‌ سبزقباتو

 

روزای‌ آفتابی‌ من‌، بی‌ تو پرپر شده‌، اما

می‌شنوم‌ یه‌ صبح‌ جمعه‌، از تو کوچه‌ها صداتو

/ 0 نظر / 7 بازدید