عباس صادقی زرینی

هرچند که دیر یادمان افتاده ست

اینکه تو نیامدی دلیلش ساده ست

ما تا سر کوچه آب و جارو کردیم

گفتیم بیا جهان ما آماده ست!

/ 1 نظر / 37 بازدید
تقی

ریدم به اون قیافت گوزی به ریش و سبیلت فک کردی خیلی خوشگلی عکس خودتم زدی گوزوووو