علیرضا قزوه

ندبه خوانیم تو را هر سحر آدینه

تو کدام آینه ای ؟ صل علی آیینه

 

تو کدام آینه ای ، ای شرف الشمس غریب

که زد از دوری دیدار تو چشمم پینه

 

از همه آینه ها زلف رها کرده تری

می زنند آینه ها سنگ تو را بر سینه

 

لوح محفوظ خدا! آینگی کن یک صبح

که جهان پر شده از آتش و کفر و کینه

 

در همه آینه ها نام تو را کاشته ایم

ندبه خوانیم تو را هر سحر آدینه 

/ 0 نظر / 100 بازدید