بهروز رستگار ساروکلاهی

فجر بیداری
رسید موسم بهمن، بهار باز آمد
جلال محفل ما، یار دلنواز آمد
به پاست خیمة آلاله‌های صحرایی
«و ان یکاد» بخوان، موسم نیاز آمد
درون هر ورق سبز بنگری، بینی
جمال یوسف مصری در این تراز آمد
چراغ لاله فروزان شد از دم عیسی
شمیم یاد عزیزان پاکباز آمد
زمان، زمان طلوع است و فجر بیداری
کنون که جلوة خورشید بر فراز آمد

/ 0 نظر / 12 بازدید