فاطمه خواجویی راد

نیمه ی شعبان ،رسید از پشت ِ ابر انتظار
نیمه ی شعبان ،رسید از پ-شت ِ ابر انتظار
ماه منجی ،ماه حیدر ،یک محّرم ،بی قرار
صبح باقی شد بقیع  ِ چشمه ی چشمان او
تاجهانی ،جملگی ،از یک نگاهش برمدار
مزرع گنــــدم فراوان می دهد خــال ِ لبش
خــــلوتش ، خلد برین ِ لاله های بی شمار
دستـــه های آینه! تقدیم ! شعبان ،می کند
سیب ِ سرخ ِ آفتابش در غزل ها بی غبار

با ضهورش می شود تقسیم ،لبخند ِ خدا
"ونریدُ ان نمنّ * "وعده ی دیـــــــدار ِ ما

می رود از بام دل این اضطراب ِ بی صدا
می زند بر چشم ِ شعرم سرمه ی نور خدا
تا کتاب ِ چشم ِ نرگس شد مرور از عمق ِ جان
پرسشی هرگز نــَمانــَد از درون ِ مـــــــاجرا
نام او سر حلقـــه ی قاب ِ زمین و هم زمان
آفتـــــاب ِ لم یزل ،هم کـــــهکشان ِ راه ما
ای حضور ِ حاضرت ظــــــهر تمام سایه ها
نیــــــمه ی جانم شوی ای ماه کامل بی ریا

شعبه ای از عشق تو سر فصل جانم می شود
انشعـــــــاب ثروت ِ دنــــــــیا و عــقبایم شمـــا

در دل ذرات ِ عـــــالم آفــــتاب آورده است
چهره ی خورشید را او بی نقاب اورده است
قرن ها این باغ ِ دل حیران ِ یک گل مانده بود
باغبان ِ با صفا یک گل چه ! ناب آورده است
لطف دارنــــــد از صمیم ِ دل تمام واژه ها
چون غزل های لبش یک شعر ِ ناب آورده است
لحظه هــــا با یاد او معنـــــای دیگرمی دهد
حس ِ آرامش  بده !دل انقـــــلاب آورده است

جمعه ها خسته شدند ازقرن های انتظار
کن دعایم یابن زهرا بی قرارم بی قرار

اشاره به ایه ی 5 سوره ی قصص: وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ"، که اشاره به اقا امام زمان دارد
/ 1 نظر / 119 بازدید