# نثر_ادبی

مریم سقلاطونی

روز پادشاهی عدالت   دهانی گشوده از آواز در روشنیِ فریادها بود فریاد‌های عقیم فریاد‌های لال فریاد‌های سوخته فریادهای خاکسترنشین رستخیزی عظیم، آسمان را می‌بارید زمین را بالنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

سیدضیاالدین شفیعی

صف اول به‌عطسه‌ای‌وسیع‌چشم‌می‌گشاییم‌و طلوع‌گل‌نرگس‌را بشارت‌می‌دهیم‌. تیغی‌تیز، گردن‌آسمان‌خراش‌ها و برق‌چشم‌دلارها را می‌پراند، مارهای‌مرفه‌در طلب‌استخلاص‌پوست‌می‌اندازند و نام‌می‌چرخانند.  ماهواره‌های‌مدرن‌در لکنتی‌ابدی ‌بی‌حیثیت ‌می‌شوند. عدالتی‌عمیق‌ در جان‌جهان‌جریان‌می‌گیرد، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید