سیدمحمد حسین ابوترابى

رباعى‏ها
  از بس که براى دیدنت بد شده‏ام
 در راه رسیدنم به تو سد شده‏ام
 رسوا نکنى مرا میان مردم
 عمرى‏ست به عشق تو زبانزد شده‏ام
     
 ***
 تا چند نشینى که سلیمان آید
 از گوشه شب صبح درخشان آید
 او آمده است پیش پایش هستیم
 اى کاش! به چشم تنگ موران آید

/ 0 نظر / 10 بازدید